medicinetreatment

Mental Health

„Complex” Oedipus blind,from birth, or medical complex neuro-psychological

Scrie un comentariu

„Complex” Oedipus blind,from birth, or medical complex neuro-psychological
Complex of the system.

                                        www.principiulnirvana.blogspot.com

„Nervous system” although virtually does not even exist however is treated as an independent system of medicine current.
Theory Nirvana demonstrate fundamental error: Complex system or intelligence is complex nervous system that does not even exist.
The notion of phrase „nervous system” is a creative teaching conventional designed to help students learn easier composition of the human brain and nerves that it is tied to notions related functional but it does not reflect reality.
„Nervous system” exists only with „edocrin system”.
For its efficient operation and treatment is imperative that the „nervous system” to be addressed with „endocrine system” as it really is, thus forming the neuroendocrine system.
Doctors as a distinct class of people eager and well-intentioned training in their research on human disease and its treatment have always been perplexed, confused and complex human intelligence and wonderful and extraordinary composition of the human brain and its complex operation.
Due to the complex and clearly the complexity of the subject matter of the study doctors split into several sections to facilitate the retention and storage of these notions.
Unfortunately expanded this division, again teaching in the operational treatment of endocrinology and neurology broke though are actually forced to always treat actually two so-called systems, that indiferet neuroendocrine system if it is an endocrine disease or illness neurological the simple reason that these two systems operate only in conjunction with each other.
Nirvana theory reveals the same error and its correction proposed different number of patients belonging to the two artificially separated systems will continue to grow exponentially.
The author, yours truly is, George Voinea has set as one of the main objectives of this error correction system with repeated calls for finding effective practical solutions.
A practical solution may be to start and establish a new specialty called NEURO-ENDOCRINOLOGY that operate independently of the other two specialties activities so far and called neurology and endocrinology respectively …..
That’s why you call from now on, this error complex or complex intelligence of the system current medical.

Complexul sistemului.

”Sistemul nervos ”deși practic nici măcar nu există ca sistem independent totuși este tratat de medicina actuală
Teoria Nirvana demonstrează eroarea fundamentală :Complexul sistemului sau al inteligenței este complexul sistemului nervos ,sistem care nici măcar nu există.
Noțiunea de sintagmă de ”Sistemul nervos ”este o creație didactică, convențională menită să ajute cursanții să învețe mai ușor alcătuirea creierului uman și nervii de care este acesta legat și noțiunile înrudite însă ea nu corespunde realității funcționale.
”Sistemul nervos” există doar împreună cu ”sistemul edocrin”.
Pentru funcționarea și tratarea lui eficientă este obligatoriu ca acest ”sistem nervos” să fie abordat împreună cu ”sistemul endocrin” așa cum este în realitate,formând astfel sistemul neuro-endocrin.
Medicii ca o clasă aparte de oameni dornici de instruire și bine intenționați în cercetările lor asupra omului și a tratării bolilor acestuia au fost mereu încurcați ,derutați și complexați de inteligența umană și de minunată și extraordinara alcătuire a creierului uman și de complexa sa funcționare.
Datorită complexului și în mod evident complexității subiectului medicii au împărțit materia de studiu în mai multe secțiuni pentru a ușura reținerea și memorarea noțiunilor respective.
Din păcate au extins această împărțire, repet didactică și în sectorul operațional ,de tratament și au despărțit neurologia de endocrinologie deși sunt efectiv obligați să trateaze întotdeauna efectiv două așa zise sisteme ,adică sistemul neuroendocrin indiferet dacă este este vorba de o boală endocrină sau o boală neurologică,pentru motivul simplu că aceste două sisteme funcționează numai împreună unul cu celălalt.
Teoria Nirvana dezvăluie aceasă eroare și propune corectarea ei altfel numărul de bolnavi ce aparțin de cele două sisteme artificial despărțite vor continua să crească exponențial.
De asemenea autorul,subsemnatul adică ,George Voinea ,și-a fixat ca unul din obiectivele principale corectarea acestei erori de sistem prin apeluri repetate pentru găsirea unei soluții practice efective.
O soluție practică poate pentru început și înființarea unei noi specialități numită NEURO-ENDOCRINOLOGIE care să activeze independent de celelalte două specialități active pănă acum și denumite neurologie și respectiv endocrinologie…..
De aceea o să numim ,de acum încolo ,această eroare complexul inteligenței sau complexul sistemului medical actual.

”complexul”lui Oedip chior ,din naștere,sau complexul medical neuro-psihologic

Reclame

Autor: principlenirvana

Nirvana este o stare psihică echilibrată combinată din două stări naturale: relaxare și luciditate. Această stare este obținută natural de oamenii realizați care fac mereu în viață doar ceea ce le place,iar ceea ce le place este legal și moral. Principiul Nirvana este un principiu care te învață să obții starea Nirvana și o fericire în deplin acord cu etica. Starea psihică Nirvana are mai multe trepte sau grade,la maximum este extazul iar la minimum sau primul pas este relaxarea cea mai banală. Ce este asta :"Principiul Nirvana"? Este titlul unei cărți aflate in pregătire,scrisă de subsemnatul Voinea Gheorghe. Este ,de asemenea,titlul blogului meu personal,al subsemnatului. Și cei informați ați ghicit ”Principiul Nirvana” este și denumirea unui principiu al psihanalizei conceput și descris complet greșit și poate la repezeală de întemeietorul psihanalizei Sigmund Freud. Eu George Voinea,adică subsemnatul descriu principiul in acord cu realitatea psihică și socială... Textele de pe blog contin o parte relevantă din textul proiectat pe hârtie dar și texte suplimentare care nu vor fi neapărat publicate pe hârtie. Proiectul Nirvana este bazat pe studiul Nirvana,și urmărește descoperirea si descrierea PRINCIPIILOR CARE GUVERNEAZA MINTEA UMANĂ ,ca și ale umanității in general. Aceste principii sau legi există si acționează indepedent de voința noastră. Proiectul Nirvana este mai vast si implică publicarea unui ciclu de cărti gen eseu,precum Principiul Nirvana,Principiul valorii,Principiul echilibrului,Principiul homosexualității-Gay Principle,Principiile minții umane, ș.a.m.d. De asemenea ,in premieră,propun un model al minții umane ,un model operant si operabil ,adica cel funcțional ,pentru a veni in ajutorul practicienilor. Creierul uman funcționează conform minții sale,între minte si creier există o conlucrare perfectă. Mintea și creierul au aceleași plăceri. Plăcerea unuia este și a celuilalt,Plăcerea minții provoacă descărcări electrice in anumite porțiuni din creier. Cea mai importantă contribuție a teoriei Nirvana pentru neuroștiințe este descifrarea mecanismului neuronal. Adică această teorie Nirvana ne spune CUM FUNCȚIONEAZĂ MINTEA UMANĂ. Nu invit pe nimeni să aplice ceva din scrierile mele. Scopul meu este recunoașterea teoriei de către copiii ,nepoții și strănepoții vostri,adica un "fleac"-nemurirea . Plecăm de la prezumția de "vinovăție" a plăcerilor noastre ,de la dependența creierului de plăăcere și ajungem la cum este pus in mișcare creierul de către minte și invers. Creierul funcționează conform legii plăcerii pure "fac tot ceea ce mă excită" sau ceea ce mă fericește execut mereu cu plăcere. Adică motorul creierului este plăcerea iar frâna este evident absența acestei plăceri. Mintea "păcălește"sau mai precis convinge creierul să amâne plăcerea până ea este satisfacută. Creierul se pornește la muncă doar pe baza acestei promisiuni,incălcarea promisiunii oprește creierul din treabă. Cât timp poate funcționa creierul fără satisfacerea plăcerii promise? Numai atâta timp cât mintea care il conduce satisface plăcerea promisă la timpul indicat-promis.. Creierul imbolnăvește mintea din cauza "minciunii"adică a incălcării repetate a ”promisiunii” însă acceptă o acumulare temporară de insatisfacții sau de plăceri blocate chiar și de plăceri nesatisfăcute! Această îmbolnăvire se produce mai devreme sau mai târziu dacă restanțele acumulate de plăcere nesatisfăcute nu sunt satisfăcute sau cel puțin descărcate de energie. Sigur că pentru orice altă boală există diferențe individuale și unii oameni sunt mai rezistenți decât alții.. De ce scriu? Poate din pasiune... Am întâlnit doctori tineri ,la început de carieră ,pasionați de meserie ,le-am fost alături în zilelele lor cele mai grele atunci când pierdeau un pacient. Sunt scene adevărate pline de semnificație si încărcate de dramatism. Erau acei doctori oameni învinși, sfârșiți de oboseală,de eforturi peste măsură,nedormiți si nemâncați de zeci de ore,șoptind cu glasul sugrumat de emoție sau furie. "AM FĂCUT TOT CEEA CE ÎNVAȚASEM"Sau "AM ÎNCERCAT DE TOATE SI NIMIC NU A FUNCȚIONAT ,PACIENTUL A MURIT! CE O SĂ LE SPUN RUDELOR?CUM O SA-I POT PRIVI IN OCHI?" A doua zi acei medici se forțau să uite și o luau de la capăt plini de optimism si dornici să-si facă meseria si să salveze oameni. Pentru acest gen de oameni scriu aceasta carte"Principiul Nirvana" De asemenea am întalnit polițiști si procurori la fel de pasionați ,atunci când luptând împotriva tâlharilor și a nedreptăților și hotărâți să prindă pe cei vinovați ,pierdeau câte un caz sau infractor pentru o eroare banală gen vid de procedură. Erau la fel de supărați si furioși pentru că iși făceau meseria cu pasiune și își doreau o lege si o dreptate egală pentru toți,în care cei buni sa fie protejați de cei răi. I-am intalnit pe acești oameni de onoare pierzând in zilele lor cele mai rele,atunci când iți dai seama de valoarea si caracterul lor. Cu aceeași tărie de caracter a doua zi o luau de la capăt,incercând sa construiască pentru toți o lume mai bună și mai dreaptă. Pentru acest gen de oameni scriu aceste cărți. Din respect pentru acest gen de oameni scriu aceste principii. Acești oameni care salveaza zilnic alți oameni și iși pun mereu in pericol propria viață ,ca să ne protejeze pe noi ceilalți,ei merită,din plin tot respectul nostru. Acești oameni adevărați sunt eroii mei, ei aplică aceste principii zilnic ,poate fără să le cunoască prea bine,in fiecare minut ei comit acte de bravura și de curaj si rămân marii anonimi. In onoarea salvatorilor noștri anonimi scriu această carte ca și urmatoarele... Și de asemenea concep aceste principii în sprijinul acelor oameni pasionați de cercetare,care se închid in laboratoare ,căutând soluții și leacuri noi pentru toate bolile umanității. Acești oameni căutători neobosiți duc o viață retrasă,asemanatoare cu a călugarilor ,departe de placerile lumii unii chiar își neglijează famililiile și viața personală ca să reușească în proiectele lor. O mare parte dintre ei nici măcar nu reușesc și nu aflăm nimic,mor în laboratoare sau pe aiurea istoviți, fără să-i cunoască sau să-i recunoască cineva. Meritul lor este că exclud dintre solutii pe cele greșite. Doar cei care reușesc apar în media si la televizor fericiți că au făcut o descoperire de care trebuie sa aflăm,le comunică și apoi se întorc in laboratoare. Pentru toți acești adevărați eroi scriu aceste principii,din respect pentru viață ,adevăr si dreptate. Sigur în același timp este și o plăcere,o importantă și elevată plăcere! Este plăcerea mea și poate și a voastră... Altfel Psihiatria este pe cale să piardă bătălia ca stiință pentru că nu reușește să stăvilească înmulțirea galopantă a bolnavilor psihici. Iar ajutorul poate veni dintr-un singur loc,numai din partea NEUROPSIHIATRIEI folosind modelul neurochimic Și pentru toți invidioșii ca și pentru cei complexați sau pentru oamenii neîncrezători trebuie să subliniez că psihologia mea este exact Neuropsihologie,iar Psihiatria mea este precis Neuropsihiatrie. Și la mine toate încep cu Neuro și se termină desigur fără happy-end sau dacă vreți în” coadă de pește” ca orice "psihic normal". Nirvana is a state of mind balanced combination of two natural state :relaxation and lucidity. This state is obtained naturally make people realize that life always just what they like and what they like is legal and moral. Nirvana principle is a principle that teaches you to get state of nirvana and bliss in full accord with ethics. Nirvana mental state has several steps or degrees, the maximum or minimum is bliss and relaxation the first step is trivial. What is this "Nirvana principle"? Is the title of a book in preparation, by yours truly Voinea George. It is also my personal blog title, the undersigned. And they inform you guessed "Nirvana principle" is the name of a principle of psychoanalysis developed and described completely wrong and can run up by the founder of psychoanalysis Sigmund Freud. I George Voinea, that describe the undersigned in accordance with the principle of social and psychic reality ... Blog texts contain a relevant part of the draft paper and additional text that will not necessarily be published on paper. Nirvana project is broader and involves publishing a series of books essay genre as Nirvana principle, principle amount, balance principle,Principle on homosexuality or Gay Principle , Principles human mind and so on . Also in first propose a model of the human mind, a model operators and, that the functional to help our practitioners. The human brain operates according to his mind, between mind and brain there is a perfect collaboration. Mind and brain have the same pleasure. Pleasure is one of the other pleasures of the mind causes lightning in certain parts of the brain. The most important help for Neuroscience Nirvana theory is deciphering the neural mechanism. That this theory tells us HOW DOES Nirvana human mind. Do not invite anyone to apply some of my writings . My goal is recognition theory by children, your grandchildren and great grandchildren , ie a " trifle " - immortality . We start from the presumption of " guilt " of our pleasures from the dependence of pleasure and reach the brain as the brain is driven by the mind and vice versa. The brain operates according to the law of pure pleasure " do whatever excites me " or what I always executes happy he boasts . That the brain is the engine brake is evident absence of pleasure and the joy . Mind " tricks " or rather convince the brain to postpone pleasure until she is satisfied. The brain starts to work only on this promise , breach of promise brains off work. How long can the brain function without satisfying pleasure promised ? Only as long as he leads the mind meets pleasure at the time indicated , promised promised .. Brain sick mind because of "lies" that the repeated violation of the "promise" but accepts a temporary accumulation of dissatisfaction or even frozen delights and pleasures unsatisfied! This disease occurs sooner or later if unsatisfied pleasure accumulated arrears are not satisfied or at least downloaded energy Of course for any disease there are individual differences and some people are more resistant than others .. Why write? Maybe passion ... I met young doctors, early career, passionate about art, it's days we were together in their worst when they lose a patient. Scenes are real and meaningful dramatic loaded. Doctors were those people losers, end of fatigue, overly efforts, sleepless and hungry for dozens of hours, whispering voice strangled by emotion or anger. "We did everything we learn" or "I've tried everything and nothing worked, the patient died! A RELATIVE TO SAY WHAT? HOW COULD I'll look in your eyes? " The day those physicians are forced to forget and took over again full of optimism and eager to do their jobs and save people. For this kind of people write this book 'Nirvana Principle' I also met police and prosecutors as passionate when fighting against robbers and injustice and determined to catch those responsible, loses a criminal case or for a trivial error type vacuum procedure. They were as upset and angry because it does the job with passion and they wanted a law and equal justice for all, the righteous to be protected from evil. I met these people losing honor in their worst days, when you realize the value and character. The same strength of character day would take over again, trying to build a better world for all and just. For this kind of people write these books. Out of respect for this kind of people write these principles. These people who daily saves other people and always put their own life in danger, to protect us others, they deserve our full respect. These real people are my heroes, they apply these principles every day, can not know them too well, every minute they commit acts of bravery and courage and remain anonymous sea. In honor of our rescuers anonymous write this book as the following ... And also thinking these principles in support of those people passionate about research that close in laboratories seeking new solutions and cures all diseases of mankind. These people live a secluded life tireless seekers, similar to the monks away from the pleasures of the world's family and some even neglect their personal life to succeed in their projects. Many of them could not even find anything not die in laboratories or elsewhere weary, without her knowledge or to recognize someone. Their merit is that exclusive of the wrong solutions. Only those who succeed in the media and on television appear happy to have made ​​a discovery that has to learn, communicate, and then return them in laboratories. For all these true heroes write these principles of respect for life, truth and justice. Of course at the same time is a pleasure, an important and elevated pleasure! It is my pleasure and maybe yours ... Otherwise Psychiatry is about to lose the battle as science because it fails to stem the rampant propagation mentally ill. And help can come from one place only from Neuropsychiatry using neurochemical model And for all that and those complexed envious or suspicious people must emphasize that my psychology is exactly Neurophysiology and my psychiatry specifically Neuropsychiatry. And to me it all starts and ends with Neuro certainly no happy ending or if you want to "fishtail" like any "normal mentally".

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s